.

.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.galeria2.pl, należącego do  AC-Grafika Katarzyna Ławeczko z siedzibą w Bełdów Krzywa Wieś 19A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7262178518, Regon: 100882557

2. Serwis www.galeria2.pl zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży dzieł sztuki.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu” i przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Prawa do treści Serwisu należą do Galeria2.pl.
Żaden z tych elementów Serwisu w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Galeria2.pl
 

SPRZEDAŻ – PROCEDURA .

1. Kupujący składa zmówienie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia, za pośrednictwem strony galeria2.pl lub telefonicznie: 512 100 527

2. Złożenia zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży, pod warunkiem potwierdzenia przez Galeria2.pl dostępności dzieła i pod warunkiem wpłaty przez Kupującego kwoty odpowiadającej cenie dzieła.

3. Zamówienia złożone po godzinie 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane w następny dzień roboczy.

4. Ceny podanie na stronie Galerii2 są cenami brutto.

5. Po otrzymaniu zamówienia Galeria2.pl informuje kupującego o jego dostępności, co stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu kwoty na konto Galerii.

7. Jeśli dzieło, co do którego zostało złożone zamówienie nie jest dostępne – Galeria2.pl informuje Kupującego o tym, że transakcja nie może być zrealizowana i anuluje zamówienie.
Umowa sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku.

8. W przypadku nie uiszczenia opłaty przez Kupującego w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane i nie rodzi skutków prawnych.
 

KOSZT DOSTAWY I TRANSPORT

1. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

2. Ceny przesyłek realizowanych na terenie Polski podane są przy formularzu zamówienia.

3. Cena przesyłek zagranicznych ustalana jest indywidualnie na podstawie miejsca dostawy i gabarytów przesyłki.

4. Czas realizacji zamówienia:
Przesyłki krajowe dostarczane są do 7 dni.
W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym klient informowany jest przez Galerię w momencie potwierdzenia dostępności zamawianego dzieła.
Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.
Kupujący ma obowiązek sprawdzić przy kurierze stan opakowania a także, czy zawartość przesyłki zgadza się i nie jest naruszona.

5. Przesyłki na terenie Polski dostarczane są przez firmę kurierską Pocztex
 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania dzieła.

2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z galerią telefonicznie lub poprzez e-mail podając przyczynęreklamacji oraz  oczekiwany sposób zadośćuczynienia.

3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie naruszonym.

4. W ciągu 7 dni od wpłynięcia reklamacji galeria skontaktuje się z Kupującym.
W przypadku uznania zasadności reklamacji ustalona zostanie forma zadośćuczynienia.

5. Galeria2.pl zwraca Kupującemu równowartość ceny dzieła drogą przelewu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia dzieła przez kupującego Sprzedającemu, który potwierdzi galerii zwrot dzieła przez Kupującego. 
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Galeria2.pl jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Galerii.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Galeria2.pl przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Galeria2.pl i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Galeria2.pl z Newslettera dostępnego na stronie Galeria2.pl, dokonania rejestracji konta na stronie Galeria2.pl oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Dzieła – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Galeria2.pl.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Galeria2.pl jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Galeria2.pl może udostępniać zebrane od Użytkownika dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Galerii. Galeria2.pl przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zostało wyraźnie wskazane, że danych nie przekazuje.

6. Kupującemu lub innemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@galeria2.pl, numer telefonu: 512000527 lub osobiście w siedzibie Galerii.

 

ZMIANY REGULAMINU

1. Galeria2.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego „Regulaminu”.
 

SPORY

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Galeria2.pl na podstawie niniejszego „Regulaminu” będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.

Galeria2.pl Internetowa Galeria Sztuki Współczesnej